Brandskyddsutbildning av fastighetsskötare

Målgrupp: Fastighetsskötare som arbetar i bostadssektorn

Föreningen FRIS kan nu under hösten erbjuda kostnadsfri utbildning av fastighetsskötare/ fastighetsvärdar i grundläggande brandkunskap inom bostadssektorn. Denna utbildning sker med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och utförs kostnadsfritt av Föreningen FRIS för utbildning och information inom bostadssektorn. Föreningen FRIS erbjuder både öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar riktade mot fastighetsskötare och fastighetsvärdar. Personalen har en viktig roll i det förebyggande brandskyddsarbetet genom att vidareinformera och och arbeta aktivt i kontakten med hyresgäster och boende.

Bostadsbolaget kan samla ihop sina fastighetsskötare vid ett och samma tillfälle eller dela upp på flera utbildningar. Antalet utbildningar är begränsat.

Utbildningen innehåller följande kapitel:

 • Regelverk och statistik
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Ökad tillsyn av räddningstjänsten
 • Anlagd brand
 • Reagera och agera

Tid & plats: Utbildningen genomförs som ett webbinarium på ca 90 minuter.
Målgrupp: Fastighetsskötare/-förvaltare/-värdar som arbetar i bostadssektorn
Datum: Se datum i formuläret nedan.
Instruktör: Alla våra instruktörer är utbildade brandbefäl.
Frågor: Kontakta Gustaf Erichs tel: 0708-334363
Anmälan: Anmälan i formuläret nedan

  Datum:

  26 nov kl:10:0026 nov kl:13:3029 nov kl:10:0029 nov kl:13:301 dec kl:10:001 dec kl:13:302 dec kl:13:303 dec kl:13:306 dec kl:13:3010 dec kl:10:0010 dec kl:13:3013 dec kl:10:0015 dec kl:10:0015 dec kl:13:3016 dec kl:10:00

  Antal deltagare:

  Namn på deltagare: