Vi söker instruktörer till våra Brandutbildningar

Vi söker instuktör

Vi söker dig som vill jobba extra som instruktör och utbilda i Grundläggande brandkunskap.

Föreningen FRIS bildades 1996 och är ett nätverk mellan cirka 110 räddningstjänster i hela landet representerande 175 kommuner. FRIS är en ideell organisation och föreningen arbetar i huvudsak med att förebygga och förbättra kunskapen om brandskydd i samhället. Föreningen FRIS har av MSB beviljats anslag för 2018 för att genomföra kostnadsfri brandskyddsutbildning inom SFI och asylboendeanläggningar. Målgruppen är nyanlända invandrare och vi söker därför instruktörer i hela landet för att genomföra dessa brandutbildningar. Utbildningarna kan t.ex genomföras där SFI-utbildningar utförs, i skolklasser, kyrkor, församlingar etc i invandrartäta områden.

Som instruktör berättar du om lagen om skydd mot olyckor, hur man förebygger brand, hur man arbetar systematiskt med sitt brandskydd, alarmering, utrymning och hur man ingriper om det skulle uppstå brand. Brandorsaker, brandförlopp och anlagd brand är andra ämnen. Utbildningen kan genomföras såväl dagtid som kvällstid och även under helger. Alla deltagare vid utbildningen/informationen erhåller ett informationskort om förebyggande brandskydd (som finns översatt till 15 språk) med goda råd om olyckan skulle vara framme.

Ersättningen är 1500 kr per kurstillfälle. OBS! Inget momspåslag då FRIS är momsfri. Utbildningen genomförs under 60 minuter per elevgrupp om 15-25 personer. Du som instruktör formar din egen utbildning så länge ni utgår från instruktörsmaterialet som grund.

Finns intresse för detta projekt ber vi er skicka ett mail till info@foreningenfris.se