Brandutbildning för hemtjänstpersonal

Välkommen till en kostnadsfri utbildning för personal inom hemtjänsten om ökad kunskap om brand!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen har inlett samarbete i en viktig kampanj om brandskydd för särskilt riskutsatta. Andelen äldre som omkommer vid bostadsbränder är fortfarande oroande hög.

Föreningen FRIS, räddningstjänster i samverkan, har fått bidrag av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för att inom bostadssektorn öka kunskapen om brandskydd. Vi kan därför erbjuda er kostnadsfri utbildning. Allt informations- och utbildningsmaterial presenteras i våra webbinarier. FRIS erbjuder kostnadsfri utbildning av personal inom hemtjänsten gällande brandskydd i bostaden. Utbildningen sker digitalt och är på 60-75 minuter. Fritt antal deltagare.

Vår utbildning omfattar följande moment:

 • Få förståelse för hur en brand uppkommer och utvecklas
 • Känna till förebyggande brandskydd
 • Brandskyddskontroll
 • Tekniska hjälpmedel
 • Lära sig ingripa på rätt sätt

Anmälan i formuläret nedan. Medverkan i webbinariet är kostnadsfritt. Fritt antal deltagare från kommun/organisation/företag.

  Datum:

  16 sept 10.0016 sept 13.3019 sept 10.0019 sept 13.3030 sept 10.0030 sept 13.304 okt 10.004 okt 13.3012 okt 10.0012 okt 13.3021 okt 10.0021 okt 13.3026 okt 10.0026 okt 13.3027 okt 13.303 nov 10.003 nov 13.30

  Antal deltagare:

  Namn på deltagare: