Föreningen Räddningskårer I SamverkanFRIS står för Föreningen Räddningstjänster i samverkan. FRIS bildades 1996 och är ett ideellt nationellt nätverk för landets räddningstjänster. 170 kommuner är i dag medlemmar i FRIS.

FRIS har i många år erhållit s.k. uppdragsersättning från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Aktuellt projekt för FRIS under perioden 2020-2023 är att sprida kunskap och information om brandskydd i bostaden. Hela bostadssektorn ingår i projektet. För 2022 prioriteras information till äldre +65 och till personer med funktionsnedsättning. FRIS kommer under 2022 erbjuda bostadssektorn kostnadsfria utbildningar och informationsmaterial. Vi kommer också att anordna olika webbinar om brandskydd i bostadshus.