Föreningen Räddningskårer I Samverkan

FRIS är en ideell organisation och föreningen arbetar i huvudsak med att förebygga och förbättra kunskapen om brandskydd i samhället. Föreningen FRIS bildades 1996 och betyder Föreningen Räddningskårer I Samverkan. FRIS är ett nätverk mellan räddningstjänster och branschföretag. FRIS har i dagsläget 103 räddningskårer som representerar 175 kommuner i Sverige. Vi har 15 st stödmedlemmar. FRIS anordnar varje år en konferens i Jönköping där medlemmarna träffas under 2 dagar kring ett intressant konferensprogram.

FRIS har tagit fram ett omfattande informationsmaterial om brandskydd i lägenhet riktat till invandrare i Sverige. Materialet erbjuds kostnadsfritt till samtliga medlemmar i FRIS och får läggas ut på resp. medlems hemsida så länge man är medlem i föreningen. Materialet finns på 16 olika språk.

Kontakta gärna FRIS om du har några ideér på hur vi kan bli bättre!

Mvh

Mats Kumblad
Föreningen Räddningskårer I Samverkan

FRIS håller årsmöte den 9 okt 2021 kl. 14.00

Plats: Informationsbolaget, Tegelgårdsgatan 28, Malmö Varmt välkommen!.

Välkommen till Fris-mötet

Konferens Brandskydd i bostadssektorn som arrangeras av Föreningen FRIS och Informationsbolaget blir nu ett webbinarium som arrangeras 21 januari 2021 kl 9.00-12.15. Verksamheter inom bostadssektorn inbjuds att kostnadsfritt följa webbinariet.
Mer information och anmälan hittar du här.

Kostnadsfri webbutbildning till bostadssektorn

Vi erbjuder en kostnadsfri E-learning till alla Bostadsföretag och Bostadsföreningar i Sverige. Föreningen FRIS har för de kommande åren beviljats ersättning av MSB för att genomföra utbildning inom bostads-sektorn. Det brinner varje år i 25.000 bostäder, 70 personer omkommer, ett 1.000 tal personer skadas. Kostnaden för för skadorna som vållas uppgår till mer än 1 miljard kronor. Vi erbjuder nu bostadsbolagen ett webbaserat material som kostnadsfritt erbjuds alla bostadsföretag och bostadsrättsföreningar.

Läs mer här

Filmpaket gratis till alla FRIS-medlemmar

Kunskap om brandskyddet i din bostad på 13 olika språk.

Denna film är cirka 5 minuter och ger dig viktig information om brandskyddet i en bostad. Filmen handlar om brandorsaker, hur man på bästa sätt skyddar sig mot brand och hur man ingriper om en brand skulle uppstå. Fungerande brandvarnare (gärna flera) måste finnas i alla bostäder, det är bra med en brandfilt eller brandsläckare och s.k. spisvakt är ett annat bra hjälpmedel. Lär dig också begreppen: Ner under röken, Stäng in branden och Gå aldrig ut i en rökfylld trappa – du riskerar ditt liv.

Som medlem i FRIS får ni kostnadsfri tillgång till filmerna. Maila till info@www.foreningenfris.se för att få en länk att lägg in på er hemsida.

Vi har gjort en enkät med 1.000 SFI-elever, resultatet blev följande:

Har du fungerande brandvarnare i din bostad? Ja: 66%, Nej: 24%, Vet ej: 10%.
Har du en brandsläckare/brandfilt i din bostad? Ja: 18%, Nej: 78%, Vet ej: 4%.
Har du varit med om en brand eller ett tillbud? Ja: 26%, Nej:74%.

Vi erbjuder en kostnadsfri brandskyddsutbildning “Brandskydd i bostadshus”

Brand i bostadshus är ojämförligen det största brandskyddsproblemet i Sverige – nära 60 procent av alla bränder som inträffar sker i bostadshus. Läs mer under Kostnadsfri utbildning.

Vi i FRIS arbetar ständigt för att utöka antalet medlemmar

FRIS är en ideell förening för landets kommunala räddningstjänster. Läs mer under Medlem.