Medlemsmaterial

FRIS erbjuder alla sina medlemmar kostnadsfritt informationsmaterialet ”Brandskydd i lägenhet”.
Informationsmaterialet är framtaget och anpassat för att läggas ut på en hemsida. Tanken är att den enskilde medborgaren i kommunen/förbundet på ett enkelt sätt skall komma åt och skriva ut information om hur man skall agera på det egna modersmålet.

A4-kortet innehåller goda råd om hur man skall agera när det brinner i den egna lägenheten eller på annan plats i huset och finns på följande 15 språk (OBS! klicka på respektive språk för nedladdning):

Friskort

Brandskyddsinformation för personal på asylboenden och för nyanlända

Ladda ner PowerPoint
Ladda ner PDF

Materialet får endast ligga ute för nedladdning på FRIS-medlemmarnas hemsidor under den tid dom är aktiva medlemmar. När medlemskapet i FRIS ev. upphör förbinder sig medlem att ta bort filerna från hemsidan. Materialet är copyrightskyddat och får inte mångfaldigas eller modifieras utan tillstånd av FRIS.
Vill ni ha en tryckt version av A4-kortet finns det att köpa från Informationsbolaget.

För mer information se www.informationsbolaget.se