Föreningen Räddningskårer I Samverkan
FRIS står för Föreningen Räddningstjänster i samverkan. FRIS bildades 1996 och är ett ideellt nationellt nätverk för landets räddningstjänster. 170 kommuner är i dag medlemmar i FRIS.

FRIS har i många år erhållit s.k. uppdragsersättning från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Aktuellt projekt för FRIS under perioden 2020-2023 är att sprida kunskap och information om brandskydd i bostaden. Hela bostadssektorn ingår i projektet. För 2022 prioriteras information till äldre +65 och till personer med funktionsnedsättning. FRIS kommer under 2022 erbjuda bostadssektorn kostnadsfria utbildningar och informationsmaterial. Vi kommer också att anordna olika webbinarium om brandskydd i bostadshus.


Kostnadsfri informationsfilm – Glöm inte släcka ljusen!

Vår informationsfilm får användas kostnadsfritt och ni väljer själv hur ni vill sprida den inom era resp organisationer. Länk i nyhetsbrev, Facebook, den egna hemsidan etc.

Läs mer och beställ här


Årsmöte FRIS

Måndag 21 mars, kl 15.00. DIGITALT

Anmälan till info@foreningenfris.se senast 18 mars kl 15.00 för att erhålla länk till mötet.